BENOveren

BENOveren = Beter Renoveren

Het pad naar een energiezuinig Vlaams woonpatrimonium werd door de Vlaamse beleidsmakers vastgelegd. En dat pad is ambitieus. De uitdaging is groot. Door te BENOveren moeten we er geraken.

Vlaanderen telde in 2015 2.6 miljoen gebouwen, samen goed voor iets meer dan 3 miljoen woongelegenheden. Uit een peiling uitgevoerd door het Vlaams Energieagentschap blijkt dat 18 procent van deze woningen nog steeds zonder dakisolatie zit, dat 11 procent nog altijd enkel glas heeft en dat de buitenmuren bij 53 procent van de Vlaamse woningen nog steeds niet geïsoleerd zijn.

Om de BENOvatiedoelstelling te halen, zijn er twee mogelijkheden. Of je streeft naar een EPC-kernwaarde van 100 kWh/m2/jaar, of je zorgt ervoor dat geen enkel onderdeel van de gebouwschil (dak, muren, vloeren, ramen,...) de isolatienormen overschrijdt. Deze norm, uitgedrukt in de 'U-waarde', is voor daken, buitenmuren en vloeren 0,24 W/m².K, voor raamprofielen 1,5 W/m².K en voor het glas 1,1 W/m².K. Deuren en poorten moeten dan weer voldoen aan een U-waarde van 2.0 W/m².K. Daarnaast moet je je woning verwarmen met een energiezuinige installatie.

Het Vlaamse gemiddelde van een vrijstaande woning bedraagt 398 kWh/m2/jaar en voor appartementen is dat ook nog steeds 295 kWh/m2/jaar. Om 100 kWh/m2/jaar te halen, ligt er dus nog heel wat werk op de plank.