Wedstrijdreglement 'cheques'

Wedstrijd georganiseerd door Bouwunie, de Vlaamse Confederatie Bouw en het Vlaams Energieagentschap (verder: "de organisatoren"). Om geldig deel te nemen moeten deelnemers op 22 september 2018 het volledig ingevulde deelnameformulier deponeren in de voorzien box op de werf. De winnaars worden ten laatste in november 2018 per e-mail geïnformeerd. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. Bepaling van de winnaars gebeurt aan de hand van een wedstrijd- en schiftingsvraag.

De prijzen gaan naar de deelnemers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, die de wedstrijdvraag juist beantwoorden en die de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Het hogere cijfer dat het dichtst bij het exacte antwoord ligt heeft de overhand op het lagere cijfer dat het dichtst bij het exacte antwoord ligt. In geval van ex aequo zullen de organisatoren een bijkomende schiftingsvraag opstellen om de winnaar aan te duiden. In totaal zijn er twee prijzen te winnen: 2 'cheques' van elk 500 euro. Dit bedrag wordt gezien als een korting op de bestelling en uitvoering van na-isolatie van een bestaande woning bij één van de deelnemende aannemers van de isolatiedag én waarbij gebruik gemaakt wordt van een materiaal dat wordt geproduceerd door de deelnemende sponsors-productfabrikanten. De 'cheque' blijft één jaar geldig: tot 21/9/2019. Voor deze datum moet er door de winnaar overgegaan zijn tot een overeenkomst met de aannemer ter uitvoering van de werken. De lijst van deelnemende aannemers wordt aan de winnaars bezorgd.

De prijs kan in geen geval worden omgewisseld in contanten. De prijs is op naam van de winnaar, is strikt persoonlijk en kan in geen geval doorgegeven worden. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de recente GDPR-wetgeving. De organisatoren behandelen deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden, behalve aan de deelnemende aannemers. Zij worden enkel gebruikt voor het verloop van deze actie en voor promotionele en publicitaire doeleinden van de organisatoren.